SPIRIT(US) Nemzetközi Szolgáltató, Kutató és Kiadó Kft.

S P I R I T ( U S )

K Ö N Y V -   É S   S Z Ó T Á R K I A D Ó

SPIRIT(US) Kft. AJÁNLATAINK KIADVÁNYAINK ITT VÁRJUK ÖNT!

Magyar-német, német-magyar

M A T E M A T I K A

EURÓPAI DIÁKSZÓTÁR 

ISBN 963 86406 0 X

Ára:   

8000,- Ft + (5%) ÁFA

A PROFESSZIONÁLIS MATEMATIKA SZAKSZÓTÁRRAL NÖVELHETI NYELVTUDÁSÁT, TANULÁSA ÉS MUNKÁJA EREDMÉNYESSÉGÉT

 ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN.
 

A ''DIÁK'' SZÓ NE VEZESSE ÖNT FÉLRE. A szótár professzionális SZAKSZÓTÁR, nyelvenként 6000 MATEMATIKAI FOGALMAT (összesen mintegy 24200 szót és szakkifejezést) tartalmaz, felöleli a teljes középiskolai matematika tananyagot, a főiskolák és egyetemek matematika anyagát, az ALGEBRA, ANALÍZIS, TRIGONOMETRIA, DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS, INTEGRÁLSZÁMÍTÁS, GEOMETRIA, KOMBINATORIKA, VALÓSZÍNŰSÉG-SZÁMÍTÁS, VEKTORALGEBRA, HALMAZELMÉLET stb. alap- és speciális fogalmait.

A pedagógiában új műfajt jelentő szótár kiválóan felhasználható mind a matematika, mind a német nyelv tanulásában és tanításában. Szakmaisága révén pedig eredményesen és gazdaságosan alkalmazható a fordításhoz, a természettudományos szakfordítók munkájában.

Jellemzők:
 • a MATEMATIKA LEGNAGYOBB NÉMET-MAGYAR SZAKMAI SZÓKÉSZLETÉT tartalmazó szó-, illetve FOGALOMGYŰJTEMÉNY,
 • a MATEMATIKA VALAMENNYI TERÜLETÉRŐL tartalmaz sok ezer SPECIÁLIS FOGALMAT,
 • szókészlete, szakkifejezései nagyrészt NEM TALÁLHATÓK MEG a nagy szótárakban, kifejezései jól kiegészítik a kiváló, nagy köznyelvi szótárak szókészletét,
 • egymást erősítve, EGYSZERRE SEGÍTI A MATEMATIKA NÉMET NYELVEN, A NÉMET NYELVNEK A MATEMATIKA SZÓKINCSÉN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ tanulását, tanítását,
 • nélkülözhetetlen tan- és munkaeszköz matematikát tanuló KÖZÉPISKOLÁSOK, FŐISKOLAI ÉS EGYETEMI HALLGATÓK, OKTATÓK, FORDÍTÓK, KUTATÓK, SZAKEMBEREK, számára egyaránt
 • egyaránt nélkülözhetetlen a NYELVET TANULÓK, NYELVET TUDÓK ÉS NYELVET TANÍTÓK számára,
 • GYORS és ASSZOCIÁCIÓ-GAZDAG FOGALOMKERESÉST ÉS FOGALOMALKOTÁST tesz lehetővé,
 • szakkifejezései, jelzős szerkezetei megkönnyítik, SZAKMAILAG BIZTONSÁGOSABBÁ, IDŐBEN TAKARÉKOSABBÁ TESZIK A FORDÍTÓK munkáját,
 • nélkülözhetetlen a NYELVVIZSGÁRA történő felkészüléshez, annak letételéhez,
 • MŰFAJTEREMTŐ MÓDSZERTANI KIADVÁNY és taneszköz a matematikatanárok és a nyelvtanárok kezében,
 • megkönnyíti a NÉMET SZAKIRODALOM olvasását, tanulmányozását,
 • megkönnyíti EURÓPA NÉMET NYELVTERÜLETEIN történő tanulást, munkát, illetve munkavállalást,
 • szókészletét igény szerint, folyamatosan bővítik, ezért a KIADÓ KÖSZÖNETTEL VÁRJA a JAVASLATOKAT ÚJ FOGALMAK FELVÉTELÉRE, hiszen mennél többet teszünk bele, annál többet vehetünk ki belőle,
 • a szándékolatlanul vétett hibákat az újabb kiadásokban javítják, ezért a KIADÓ KÖSZÖNETTEL VÁRJA AZ ÉSZREVÉTELEKET,
 • KÖNNYEN KEZELHETŐ, KÖNNYEN ELHELYEZHETŐ az iskolapadokon, tanári asztalokon, valamint iskolai és női táskákban is.
MEGRENDELHETŐ:

Telefonon: 061 220 3453, 06 20 354 9889                                                                         Email-en: spirit@spiritus.hu,                                                                                   Levélben: 1144 Budapest, Gvadányi u. 62.


Áttérés a KIADVÁNYAINK oldalra

SPIRIT(US) Kft. AJÁNLATAINK KIADVÁNYAINK ITT VÁRJUK ÖNT!