SPIRIT(US) Nemzetközi Szolgáltató, Kutató és Kiadó Kft.

S P I R I T ( U S )

K Ö N Y V -   É S   S Z Ó T Á R K I A D Ó

SPIRIT(US) Kft. AJÁNLATAINK KIADVÁNYAINK ITT VÁRJUK ÖNT!

Magyar-angol, angol-magyar

KÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁG

szakmai szótár

ISBN 963 86406 5 0  

Ára:   

10000,- Ft + (5%) ÁFA


A Közlekedésbiztonság szakmai szótár tartalmában megfelel a modern közlekedésbiztonsági elvárásoknak. Felöleli a közlekedésirányítás elméleti és gyakorlati területeit. Jól képviseli a közlekedésbiztonság különböző területeit, a mindennapi és a rendkívüli helyzetek nyelvi világát, ezért felhasználható a gyakorlati és elméleti szakemberek, a közlekedés biztonságáért dolgozók, illetve a ,,laikusok, a közlekedés valamennyi szereplője számára. Különös hangsúlyt helyez a közlekedési balesetek megelőzésének aktív és passzív módszereire, a közlekedési szabályok magyar és angol nyelvű fogalomrendszerének, szókincsének megismertetésére, a gyalogosok, a kerékpárosok és a járművezetők biztonságára. Gyakorlati szókincse felkészíti a szolgálatos rendőröket arra, hogy magabiztosan tárgyaljanak a külföldi turistákkal és járművezetőkkel. A szótár gyakorlati használhatóságát növeli - megkönnyíti, szakszerűbbé és pontosabbá teszi a rendőr és a közlekedők párbeszédét - az is, hogy sok szócikknél nemcsak egy szó, fogalom, hanem annak magyarázata, értelmezése is szerepel, sőt sok mintamondatot, szakkifejezést is tartalmaz. A szótár végén megtalálhatók a közlekedési rendőr intézkedéséhez szükséges alapkifejezések és mondatok is.

A Közlekedésbiztonság szakmai szótár nem csupán a rendőrök figyelmére tarthat igényt, hanem a szélesebb nagyközönség, a közlekedő társadalom figyelmére is számíthat, mert új elemmel gazdagítja a közlekedésbiztonság és baleset-megelőzés eszköztárát, hozzájárul a közlekedésbiztonsági tudatosság növeléséhez, a közlekedési kultúra színvonalának emelkedéséhez. A SPIRIT(US) KÖNYV- ÉS SZÓTÁRKIADÓ a Közlekedésbiztonság szakmai szótárral segíti az amúgy is nehéz közlekedési helyzeteket terhelő nyelvi akadályok legyőzését, és - a megértéssel párosuló sikerélmény révén - a közlekedés pozitív érzületének és biztonságának fokozását. Egyszóval: jó útitárs. Mindezek alapján, a közlekedés biztonságáért és a baleset-megelőzésért felelős szervezetként ajánljuk a kiadványt a közlekedés valamennyi résztvevőjének figyelmébe


Áttérés a KIADVÁNYAINK oldalra

SPIRIT(US) Kft. AJÁNLATAINK KIADVÁNYAINK ITT VÁRJUK ÖNT!