SPIRIT(US) Nemzetközi Szolgáltató, Kutató és Kiadó Kft.

S P I R I T ( U S )

K Ö N Y V -   É S   S Z Ó T Á R K I A D Ó

SPIRIT(US) Kft. AJÁNLATAINK KIADVÁNYAINK ITT VÁRJUK ÖNT!

KAPHATÓ SZAKMAI SZÓTÁRAINK
 

A) SZAKTUDOMÁNYI - TANTÁRGYI SZÓTÁRAK

1. Dr. Fekete János: Magyar-német, német-magyar FIZIKA európai diákszótár.          360 oldal, megjelent: 2003. novemberében.

A ''DIÁK'' SZÓ NE VEZESSE ÖNT FÉLRE. A szótár professzionális, nyelvenként 6000 FIZIKAI FOGALMAT (összesen mintegy 24200 szót és szakkifejezést) tartalmaz, felöleli a teljes középiskolai fizika tananyagot, valamint a főiskolák és egyetemek fizika anyagát, a MECHANIKA, STATIKA, KINEMATIKA, KINETIKA, AKUSZTIKA, OPTIKA, HŐTAN, ATOMFIZIKA, ELEKTROMOSSÁGTAN stb. alap- és speciális fogalmait. A fogalmak mellett tartalmazza a FIZIKAI KÍSÉRLETEK megnevezését is. A pedagógiában új műfajt jelentő szótár kiválóan felhasználható mind a fizika, mind a német nyelv tanulásában és tanításában.

A szótárt a Fővárosi Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium fizika vezetőtanára, Tóth László úr, illetve a pesterzsébeti Kossuth Lajos két tanítási nyelvű Gimnázium fizika és matematika szakos, Magyarországon dolgozó tanára, Werner Heuer úr lektorálta. Ezúton is köszönjük lelkiismeretes munkájukat.

ÁRA nyelvpárban szereplő fogalmanként (szakkifejezésenként) 1,33,- Ft (!), azaz egy forint harminchárom fillér+ÁFA. Összesen: 8000,- Ft + 5% ÁFA = 8400,- Ft

2. Dr. Fekete János: Magyar-német, német-magyar MATEMATIKA európai diákszótár. 360 oldal, megjelent 2003. decemberében.

A ''DIÁK'' SZÓ NE VEZESSE ÖNT FÉLRE. A szótár professzionális, nyelvenként 6000 MATEMATIKAI FOGALMAT (összesen mintegy 24200 szót és szakkifejezést) tartalmaz, felöleli a teljes középiskolai matematika tananyagot, a főiskolák és egyetemek matematika anyagát, az ALGEBRA, ANALÍZIS, TRIGONOMETRIA, DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS, INTEGRÁLSZÁMÍTÁS, GEOMETRIA, KOMBINATORIKA, VALÓSZÍNŰSÉG-SZÁMÍTÁS, VEKTORALGEBRA, HALMAZELMÉLET stb. alap- és speciális fogalmait. A pedagógiában új műfajt jelentő szótár kiválóan felhasználható mind a matematika, mind a német nyelv tanulásában és tanításában.

A szótárt a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium Rátz Tanár Úr díjas vezető matematikatanára, Dr. Urbán János úr, illetve a pesterzsébeti Kossuth Lajos két tanítási nyelvű Gimnázium fizika és matematika szakos, Magyarországon dolgozó tanára, Werner Heuer úr lektorálta. Ezúton is köszönjük lelkiismeretes munkájukat.

ÁRA nyelvpárban szereplő fogalmanként (szakkifejezésenként) 1,33,- Ft (!), azaz egy forint harminchárom fillér+ÁFA. Összesen: 8000,- Ft + 5% ÁFA = 8400,- Ft

FENTI SZÓTÁRAINKAT AJÁNLJUK

a diákoknak, nyelvet tanulóknak, nyelvtanároknak, fordítóknak, nyelviskoláknak, német idegen nyelvű képzést folytató gimnáziumoknak, szakiskoláknak, egyetemeknek, a nemzetiségi iskolák tanárainak és diákjainak, valamennyi iskolatípusban dolgozó matematika- és fizikatanároknak, elméleti és gyakorlati szakembereknek egyaránt. Nélkülözhetetlen azoknak, akik külföldön tanulnak vagy dolgoznak, baráti, üzleti, szakmai együttműködést szeretnének létrehozni vagy ápolni. Hiánypótló eszköze a nyelvvizsgára történő felkészülésnek és a nyelvvizsgának.

Szótárunk tehát egyszerre tanulási és munkaeszköz, elkíséri Önt egy életen át. Ezért jó, életre szóló ajándék. Otthoni, munkahelyi, iskolai és közkönyvtárak elengedhetetlen tartozéka.

3. Dr. Fekete János: Magyar-angol, angol-magyar KÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁG szakmai szótár. 396 oldal, Megjelent 2006 áprilisában                                                            

Az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Baleset-megelőzési Bizottsága szakmai közreműködésével készült, hiánypótló szakmai szótár - a maga kb. 7500 kétnyelvű fogalompárjával - a legnagyobb és legátfogóbb szaknyelvi kiadvány a közlekedés-biztonság területén. Szakmai lektorálását a Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészetének munkatársai végezték. Anyanyelvi lektora Douglas Arnott úr.

ÁRA nyelvpárban szereplő fogalmanként (szakkifejezésenként) 1,33,- Ft (!), azaz egy forint harminchárom fillér+ÁFA. Összesen: 10000,- Ft + 5% ÁFA = 10500,- Ft

xxx

S Z Ó T Á R A K   E L Ő K É S Z Ü L E T B E N

I.  N É M E T   N Y E L V E N

A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKMAI SZÓTÁRAK:

1. Dr. Fekete János: Magyar-német BIOLÓGIA ÉS ALKALMAZÁSAI szakmai szótár. Kb.510 oldal. Megjelenik várhatóan 2014 elején                                             

2. Dr. Fekete János: Német-magyar BIOLÓGIA ÉS ALKALMAZÁSAI szakmai szótár. Kb.510 oldal. Megjelenik várhatóan 2014 elején

A BIOLÓGIA szótárak professzionális, nyelvenként kb. 20000 BIOLÓGIAI FOGALMAT (összesen mintegy 60000 szót és szakkifejezést) tartalmaz, felöleli a teljes középiskolai biológia tananyagot, valamint a főiskolák és egyetemek biológia anyagának nagy részét, a HUMÁNBIOLÓGIA, NÖVÉNYTAN, ÁLLATTAN, KERTÉSZET, GENETIKA, KÖRNYEZETVÉDELEM stb. alap- és speciális fogalmait. A pedagógiában új műfajt jelentő szótár kiválóan felhasználható mind a biológia, mind a német nyelv tanulásban és tanításában.

A szótárt a Fővárosi Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium biológia vezetőtanára, Gömöry András úr, illetve a soproni Berzsenyi Dániel Gimnázium kémia és biológia szakos, Magyarországon dolgozó tanára, Dr. Wolfgang Brzoska úr lektorálta. Ezúton is köszönjük lelkiismeretes munkájukat.

3. Dr. Fekete János: Magyar-német, német-magyar KÉMIA szakmai szótár. Várhatóan 2014 folyamán fog megjelenni.

B) MŰSZAKI SZAKMAI MESTERSZÓTÁRAK

1. AUTÓSZERELŐ EURÓPAI MESTERSZÓTÁR
2. VILLANYSZERELŐ EURÓPAI MESTERSZÓTÁR
3. VÍZ-, GÁZ-, KLÍMASZERELŐ (ÉPÜLETGÉPÉSZ) EURÓPAI MESTERSZÓTÁR
4. ASZTALOS EURÓPAI MESTERSZÓTÁR
5. KŐMŰVES (ÉPÍTŐIPARI) EURÓPAI MESTERSZÓTÁR
6. PÉK EURÓPAI MESTERSZÓTÁR
7. NŐI SZABÓ EURÓPAI MESTERSZÓTÁR
8. FODRÁSZ EURÓPAI MESTERSZÓTÁR

II.  A N G O L   N Y E L V E N

Magyar-angol, angol-magyar:

EGÉSZSÉG- ÉS ÁPOLÁSTUDOMÁNY SZAKMAI SZÓTÁR
INFORMATIKUS-KÖNYVTÁROS SZAKMAI SZÓTÁR
DIPLOMÁCIA SZAKMAI SZÓTÁR


FIZIKA EURÓPAI SZAKSZÓTÁR
MATEMATIKA EURÓPAI SZAKSZÓTÁR
BIOLÓGIA EURÓPAI SZAKSZÓTÁR

A nyelvtudás a kor követelménye. A mesterszótár-sorozat kiadásának célja a nemzetközi szakmai kapcsolattartás, megértés és a külföldi munkavállalás, az üzletkötések, valamint az Európai Unióban bonyolított szakmai kommunikáció, egyúttal az Európához történő nyelvi felzárkózás elősegítése. Szótáraink alkalmasak a szakma idegen nyelvi terminológiájának elsajátítására, így a TANULÓK ÉS FELNŐTT SZAKEMBEREK idegen nyelvi felkészülésére a szakmán keresztül.

A MESTERSZÓTÁR kiváló tanulási és munkaeszköz, egyben életre szóló ajándék. Magán-, iskolai és közkönyvtárak elengedhetetlen része.

Bár szótáraink szókincsét folyamatosan korszerűsítjük, örömmel vesszük és köszönjük olvasóink észrevételeit, bővítési és egyéb javaslatait.

Az előkészületben lévő szótárak ÁRÁT később határozzuk meg!
------------------------------------------------------------------------------------------------

   A SPIRIT(US) SZÓTÁRKIADÓ KÉRÉSE:

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kiadó a fenti, KÉZIRATBAN ELKÉSZÜLT szótárak megjelentetését - a gazdasági nehézségeket csökkentő előjegyzések, megrendelések számának gyarapításával - reális határidőn belül meg tudja oldani, előre tudja hozni. Így a szótárak késedelem nélkül jutnának el valamennyi érdeklődőhöz és felhasználóhoz. Ezért kérjük támogatásukat abban, hogy ezt az előjegyzési lehetőséget minél többen megismerhessék. Nagyon köszönjük a szótárakra várók türelmét és kérjük megértésüket.

KIADVÁNYAINK MEGVÁSÁROLHATÓK, ILLETVE ELŐJEGYEZHETŐK ÉS MEGRENDELHETŐK:

A) SPIRIT(US) KÖNYV- ÉS SZÓTÁRKIADÓBAN

1144 Budapest, Gvadányi u. 62.,
Telefon: (06 20) 354 9889;  (06 1) 220 3453,
E-mail: spirit@spiritus.hu

FIZETÉS történhet: készpénzzel, csekken, átutalással, és utánvéttel.

A kiadványokat POSTÁN küldjük meg.
Háromnál több kiadvány vagy példányszám megvásárlása esetén a postaköltséget NEM SZÁMÍTJUK FEL. Budapesten pedig a köteteket TÉRÍTÉSMENTESEN a kívánt címre szállítjuk.

B) SZÓTÁRAINK, A KIADÓN KÍVÜL, MEGVÁSÁROLHATÓK NÉMETORSZÁGBAN/ UNSERE FACHWÖRTERBÜCHER SIND IN DEUTSCHLAND WIE FOLGT ZU BESTELLEN, BZW. ZU KAUFEN:

HERR  DR. WOLFGANG BRZOSKA,

EHINGER BIBLIOTHEK "Ungarische Literatur in deutscher Sprache - Magyar irodalom német nyelven" e.V.

Goethestr. 1., D-89584 EHINGEN (Donau)
www.ungarische-literatur.eu

oder/vagy

Wolfertweg 16., D-89584 EHINGEN (Donau)

TEL.: (0 73 91) 6650, külföldről: 00497391 6650
E-MAIL: janos_farkas@web.de
 

HÍREK, INFORMÁCIÓK, ÚJDONSÁGOK

SPIRIT(US) Kft. AJÁNLATAINK KIADVÁNYAINK ITT VÁRJUK ÖNT!